Over ons

De stichting Leeuwenhart is een initiatief van Lions Moerdijk. 

Doel :

Binnen de gemeente Moerdijk het ondersteunen van de zorgfunctie ten behoeve van de inwoners van Moerdijk. Dit richt zich met name op het ondersteunen van groeperingen die meer hulpbehoevend zijn. Hierin bestaan geen beperkingen, maar de keuze voor activiteiten zijn aan het bestuur van de stichting. Hoofddoel is vooral door immateriële dienstverlening de Moerdijkse gemeenschap te ondersteunen. Allereerst richten wij ons op de eenzame zelfstandig wonenden in Moerdijk . Ons initiatief is erop gericht deze mensen weer bij activiteiten te betrekken waardoor zij weer meer onderdeel van de gemeenschap worden en zelfstandiger functioneren.

Om dit te realiseren zullen we ook graag gebruik maken van vrijwilligers die ons hierbij willen ondersteunen.