Stichting Leeuwenhart

Doel

Stichting Leeuwenhart wil de zorgfunctie in de gemeente Moerdijk ondersteunen.

Eén van onze doelstellingen is de kwaliteit van leven en de zelfredzaamheid van haar deelnemers te vergroten.

De stichting heeft oog voor zowel het lichamelijke, als geestelijk welzijn, leefstijl en het dagelijks leven van haar deelnemers.

Stichting Leeuwenhart Moerdijk spant zich in om met name eenzame ouderen uit hun isolement te halen. Met vrijwilligers en leden van de Lionsclub Moerdijk organiseren wij plezierige en waardevolle activiteiten, om zo voor nieuwe vriendschappen te zorgen!

Eenzame ouderen

Stichting Leeuwenhart Moerdijk zet zich in om kwetsbare en eenzame mensen in de gemeente Moerdijk te ondersteunen

Onze eerste prioriteit is nu het opstarten van ondersteuning van zelfstandig wonende ouderen, die daadwerkelijk vereenzamen doordat zij geen contacten met hun omgeving hebben.

Wij ondersteunen deze mensen alleen na introductie vanuit professionele zorgverleners. Wilt u iemand aanmelden, neem dan contact met ons op via dit formulier.

Helpen

Wij kunnen altijd ondersteuning gebruiken! Draagt u eenzame ouderen een warm hart toe en:

  • kent u een eenzame oudere die wel wat steun kan gebruiken; neem dan contact met ons op via dit formulier.
  • wilt u Stichting Leeuwenhart helpen, als vrijwilliger of donateur;
  • denkt u graag mee over activiteiten van Stichting Leeuwenhart;
  • hebt u een idee of wilt u meer informatie?

Schroom niet contact met ons op te nemen! Mail uw wens of idee aan info@stichtingleeuwenhart.nl.

AAZ Regiobank steunt Stichting Leeuwenhart

Rene Groenendijk overhandigt cheque van € 1.000,- aan Vincent Yntema van Stichting Leeuwenhart