Werkwijze

Om onze doelstellingen te realiseren maken we gebruik van erkende methodes en werkwijzen.

Met elkaar, voor elkaar!

We helpen een band tussen de betrokkenen op te bouwen, zodat vertrouwen en gemoedelijkheid elkaar versterken en eenzaamheid daadwerkelijk wordt verzacht. Door onze activiteiten helpen we mensen meer in beweging te komen en vergroten we hun wereld, waardoor zij elkaar in het dagelijks leven ook kunnen helpen.

Stichting Leeuwenhart Moerdijk organiseert prettige en waardevolle activiteiten voor kwetsbare ouderen. Zo willen we ook anderen inspireren om hun steentje bij te dragen. Laten we ons gezámenlijk inzetten voor mooie ontmoetingen en het verbinden van mensen. Zodat ook zij die de minste sociale contacten hebben, weer mee kunnen doen.

Wanneer wij als inwoners en ondernemers van Moerdijk samenkomen en dingen organiseren, zal dat mensen verbinden. Met elkaar kunnen we een verschil maken en elkaar inspireren: samen tegen eenzaamheid! Door de gezamenlijke inzet van restaurants en hun gasten, organisaties, scholen en allen die ouderen een goed hart toedragen, kunnen de ouderen echt weer onderdeel worden van hun eigen omgeving.